Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2009

kurde
08:24
7396 d77d
podesłał Michał Skrzypczak
Reposted fromczerski czerski

June 04 2009

kurde
07:19
5309 dab9 500
Reposted fromczerski czerski

June 03 2009

kurde
07:31
2622 17b0 500
Reposted fromczerski czerski
kurde
07:31
Reposted fromhappymeal happymeal viaczerski czerski
kurde
07:31
kurde
07:30
Gustaw Holoubek na temat polskiego życia politycznego: 

Przytoczę taki obrazek obyczajowy, który moim zdaniem dobrze ilustruje to, co się teraz dzieje w polskiej polityce. W jednym z teatrów na próbie Kalina Jędrusik zapaliła papierosa. Na scenie nie wolno palić papierosów. Zbliżył się strażak i powiedział: "Proszę zgasić papierosa, bo tu nie wolno palić". A Kalina jak Kalina - z wdziękiem odparła: "Odpierdol się strażaku". I on strasznie się zamyślił, poszedł za kulisy i tam trwał jakiś czas. Potem nabrał powietrza, wrócił na scenę, ale tam już nie było Kaliny, tylko Basia Rylska. On jednak tego nie zauważył, bo oczy zaszły mu bielmem z wściekłości, i krzyknął do Rylskiej: "Ja też potrafię przeklinać, ty kurwo stara!". Kompletnie zdumiona Basia pobiegła do Edwarda Dziewońskiego, który był reżyserem spektaklu, i powiedziała mu, że strażak zwariował, bo ją zwyzywał bez żadnego powodu. Dziewoński strasznie się zezłościł, poszedł do strażaka i powiedział: "A pan jest chuj!". Przy czym strażak na posterunku też był już inny. 
Więc tak wygląda życie polityczne w naszym kraju. 
(fragment wywiadu z 2006 r.)
Reposted fromMarw Marw viaczerski czerski
kurde
07:29
Reposted fromkodama kodama viaczerski czerski

May 31 2009

kurde
08:18
9404 a4ce 500
Reposted fromczerski czerski

May 28 2009

kurde
07:43
12 facts I know about you.
1. You're reading this.
2. Now you're saying/thinking that's a stupid fact.
4. You didn't notice that I skipped 3.
5. You're checking it now.
6. You're smiling.
7. You're still reading my comment.
8. You know all you have read is true.
10. You didn't notice that I skipped 9.
11. You're checking it now.
12. You didn't notice there are only 10 facts.
— Wyłowione z Youtube
Reposted fromkurka kurka

May 27 2009

kurde
09:58
Play fullscreen
Reposted fromczerski czerski

May 26 2009

kurde
08:13
Jak to się mówi w internecie: "he he".
Reposted fromczerski czerski

May 25 2009

kurde
07:43
5252 7387 500
Reposted bysosnatfukodamafhriber
kurde
07:40
5228 7d74 500
Reposted byjestemhardkorempsychobjointhedarksideMarwsosnatfukodamafhrfaghilklementynapulczynskiniedakhmiuomitakjestgreenszzuuoo

May 22 2009

kurde
08:45
Play fullscreen
Reposted bymib mib

May 21 2009

kurde
10:20
Z cyklu przysłowia ludowe: "Jedz kapuste a biust sam ci wyrosnie"?
Reposted fromjackal jackal
kurde
10:19
9622 9d57
Why ninjas don't wear iPod.
Reposted fromfhr fhr
kurde
10:19
9623 e1bb 500
Reposted frompmg pmg
kurde
10:18
kurde
10:16
Reposted fromzdzichu zdzichu
kurde
07:32
8921 02b7 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl